คนปั่น - ลั่นกล้อง

ฝันเล็กๆ ในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

Fuji-X30 : การเชื่อมต่อไร้สาย     เมื่อต้องการสื่อสารระหว่าง กล้อง-สมาร์ทโฟน หรือ กล้อง-คอมพิวเตอร์ส่วนตัว ผ่านระบบ Wi-Fi เพื่อควบคุมหรือ คัดลอกภาพจากกล้องถ่ายรูป X30 ... เราสามารถโหลดรูปภาพจากกล้องโดยใช้ตัวเลือก ในเมนู Play ของกล้อง หรือโดยการกดปุ่ม Wi-Fi ในโหมด Preview ซึ่งต้องสื่อสารผ่าน Application

     ในขณะแสดงภาพ (Preview) การกดปุ่ม Wi-Fi มี 2 ลักษณะ
         (1) กดปล่อย ... เป็นการติดต่อกับ SmartPhone
         (2) กดค้าง ... เป็นการติดต่อกับ Pc Autosave

รูปแบบการติดต่อ พอสรุปได้มี 3 แบบ

  • FUJIFILM Camera Remote ใช้ผ่านสมาร์ทโฟน/แทบเล็ต
  • FUJIFILM Photo Receiver สำหรับแชร์ผ่าน สมาร์ทโฟน/แทบเล็ต ของเพื่อนๆ
  • FUJIFILM PC AutoSave สำหรับโหลดภาพ/วีดีโอ ทั้งหมดไปยัง Pc. หรือ Notebook


FUJIFILM Camera RemoteFUJIFILM Photo ReceiverFUJIFILM PC AutoSave 

     เป็นการเชื่อมต่อเพื่อการส่งผ่านไฟล์ภาพ/วีดีโอ จากกล้อง X30 มายัง Pc อัตโนมัติหลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ สังเกตคำว่า "Auto Save" หมายถึงดาวน์โหลดทุกไฟล์ที่เกิดขึ้นใหม่ในกล้อง เราไม่สามารถเลือกไฟล์ได้ และระบบจะส่งไฟล์ภาพมาตามขนาดเต็ม ซึ่งต่างจากการส่งเข้าสมาร์ทโฟน ที่สามารถกำหนดได้ว่าจะเอาแบบขนาดเต็ม หรือขนาด 3 M (2048*1536)

     ข้อเสีย 

  • การรับ-ส่งไฟล์ ช้ามากๆ
  • ขั้นตอนการ Connect ค่อนข้างจะยุ่งยาก เมื่อเทียบกับต่อสาย USB จะง่ายกว่าหลายเท่าตัว
  • เปลืองแบตฯ ของกล้อง   

  ขั้นตอนการติดตั้ง (ครั้งแรก)

เลือก Manual Setting 

  • 2.1 เปิดโปรแกรม Pc Auto Save Setting แล้วเลือก Manual Setting (ถ้าเลือก Simple Setting (via WPS) ตามเว็บไซด์จะ connect ยุ่งยากกว่า)

หน้าจอรอการ Connect จากกล้อง Fuji-x30


  • 2.2 มาทำที่กล้อง Fuji-x30 ... เปิดกล้อง x30 เลือกเมนู Setup >  Pc Auto Save Setting ... ต่อด้วย Manual setup ...

ภาพจาก http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/appendix.html#a02
     ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งค่าที่กล้อง X30 ให้รู้จัก Network Wi-Fi ... จะยุ่งยากนิดหนึ่ง ซึ่งก็ไม่ยากเกินก็คล้ายกับการ Connect Wi-Fi ของสมาร์ทโฟนทั่วๆ ไป คือระบุ SSID, Password ให้ถูกต้อง


  • 2.3 หลังการ Connect ... จะเป็นดังในภาพ
ภาพที่ PC เมื่อ Connect เรียบร้อยแล้ว ... กด Ok ได้เลย
ภาพที่ X30 เมื่อ Connect เรียบร้อยแล้ว ปล่อยให้ค้างไว้ ...
กด Ok เพื่อจบการติดต่อ
ภาพจาก http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/appendix.html#a02

     จบการติดตั้งทั้ง 2 ด้านเรียบร้อย พร้อมที่จะส่งผ่าน ภาพ/วีดีโอ มายัง Pc อ้างอิง ... http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/usage.htmlขณะทำการเชื่มต่อและรับ/ส่ง ไฟล์ภาพ
เมื่อการรับ/ส่งเสร็จสมบูรณ์
จะตัดการติดต่อออกไปเองอัตโนมัติ

    จากภาพตัวอย่างข้างบน เรามาเริ่ม รับ-ส่งไฟล์ กันดีกว่า ...  ตามลำดับในภาพเลยครับ

(1) กดปุ่ม Wi-Fi ที่กล้อง X30 ค้าง ... เป็นการติดต่อกับ Pc Autosave
(กดธรรมดา เป็นการติดต่อกับ SmartPhone) 

(2) หน้าจอจะแสดงรายชื่อ PC ที่ติดต่อด้วย ให้กดปุ่ม OK

กล้องทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi (รอ)

Connect ได้แล้ว กำลังค้นหาเครื่อง PC ในเน็ทเวิร์ก

(3) หาเจอแล้ว ... ให้เรากดปุ่ม OK
(ถ้าหาไม่เจอ ให้เริ่มจาก (1) ใหม่)

กำลังสำราจว่าไม่ไฟล์ใหม่ที่ต้องโหลดไปยัง PC (รอ)
ขณะทำการ รับ-ส่งไฟล์
ให้รอจนเสร็จ ระบบจะตัดการติดต่ออกไปเอง

ไม่มีความคิดเห็น :