คนปั่น - ลั่นกล้อง

ฝันเล็กๆ ในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง

เข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง และลำดับเลขที่
ภาพจาก http://blood.redcross.or.th/news/information/737

ภาพจาก http://blood.redcross.or.th/news/information/737

ภาพจาก http://blood.redcross.or.th/news/information/737

ภาพจาก http://blood.redcross.or.th/news/information/737

     ผ่านไปด้วยความปลื้มปิติ เมื่อมีโอกาสได้เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง จากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ 23 กย. 2557 ณ ห้องสมิหลา แกรนด์บอลรูม โรงแรม บีพี สมิหลา บีชโฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา

1 ความคิดเห็น :