คนปั่น - ลั่นกล้อง

ฝันเล็กๆ ในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

เกล็ดเล็ก เกล็ดน้อย เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง


    ไม่เคยมีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทแกสโซลีน(Gesoline) หรือภาษาคุ้นเคยเขาเรียก"เบนซิน" ... อีกไม่กีวันนี้จะออกรถใหม่ ที่สามารถเติมน้ำมันชนิด"E85" ได้ จึงมาหาข้อมูลและทำความเข้าใจกันหน่อยหนึ่ง
     ข้ามเรื่องน้ำมันดีเซลหรือ"โซล่า" ไปก่อน เพราะไม่มีตัวเลือกที่สับสนมากนัก มาทำความเข้าใจเรื่องของ"เบนซิน" ซึ่งหลังๆ นี่มีคำว่า "แกสโซฮอล" (Gasohol) เข้ามาอีกเลยชักงงๆ

     ออกตัวก่อนนะครับว่าข้อเขียนนี้ ผู้เขียนใช้ความเข้าใจจากการอ่านหลายๆ บทความจากอินเตอร์เนท แล้วนำมาเรียบเรียงเพื่อทำความเข้าใจเท่านั้น ไม่สามรารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงใดๆ ได้ ... ว่าแล้วก็เริ่มกันเลย

     ก่อนนี้ เราเคยได้ยินเขาเรียกเบนซิน 91, 95, 97 ซึ่งหมายถึงค่าอ็อกเทน (Octane) ส่วนคำว่า"อ็อกเทน" หมายถึงอะไร ... ณ ตอนนี้อย่าเพิ่งรู้มันเลย (เดียวจะเขียนไม่จบ) ... ต่อมาตัวเลข 97 หายไป และไม่นานมานี้(ต้นปี 56) ก็มีการยกเลิก 91 ออกไปอีกตัว (อ้างอิงจากค่าย ปตท.)


    จะเห็นว่าป้ายราคาเขายกเลิกไปแล้ว คงเหลือแต่
 • Gasoline 95
 • Gasohol 91 (Gasohol E10 Octane 91)
 • Gasohol 95 (Gasohol E10 Octane 95)
 • Gasohol E20 (Octane 95)
 • Gasohol E85 (Octane 95)
แก็สโซฮอล (Gasohol) คืออะไร...?
      แก๊สโซฮอลไม่ใช่ "แก๊ส" แต่เป็นน้ำมัน เพราะมีสถานะเป็นของเหลว แต่ที่เรียกว่า "แก๊สโซฮอล" เพราะเกิดจากการผสมคำในภาษาอังกฤษ ระหว่างคำว่า Gasoline + Alcohol = Gasohol ในอดีตประเทศไทยมีเพียงแต่การจำหน่ายน้ำมันเบนซิน (Gasoline) ที่ได้จากกระบวนการกลั่นทางปิโตรเคมี 100% เท่านั้น

สรุป ... น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 หรือ 91 ที่เราใช้อยู่ปัจจุบัน คือ น้ำมันเบนซิน 95 หรือ 91 ที่มีส่วนผสมของ เอทานอล 10% หรือเรียกว่า E10
     ส่วนรายละเอียดของ Alcohol ที่นำมาผสมจะอยู่ในรูปของ Ethanol Alcohol ที่มีความบริสุทธิ์ถึง 99.5% ได้มาจากพืชผลเกษตรในประเทศ เช่น มันสำปะหลัง, อ้อย, ข้าวโพด ... เป็นต้น

     การผสมในน้ำมันเบนซิน เป็นไปในลักษณะของสารเติมแต่งปรับปรุงค่า Oxygenates และออกเทน (Octane) ของน้ำมันเบนซิน ซึ่งสามารถใช้ทดแทนสารเติมแต่งชนิดอื่นที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ Methyl Tertiaryn Butyl Ether (MTBE) ซึ่งเป็นสารที่ย่อยสลายยาก และก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ สารปนเปื้อนในแหล่งน้ำ อีกทั้งยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

     ดังนั้น E20, E85 ที่เหลืออีก 2 ตัวก็มีความหมายในทำนองเดียวกัน โดยที่ค่าตัวเลข 20 และ 85 เป็นค่าเปอร์เซนต์ของปริมาณ Ethanol Alcohol ที่นำไปผสมกับน้ำมันเบนซิน อ็อกเทน 95 (Gasoline 95)

 • Gasohol E10 คือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ได้จากการผสมน้ำมันเบนซินพื้นฐานกับเอทานอล ในสัดส่วน 90 ต่อ 10 โดยปริมาตร แบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภท คือ
  - น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 91 (แก๊สโซฮอล์ 91) และ
  - น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 95 (แก๊สโซฮอล์ 95)
 • Gasohol E20 คือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ได้จากการผสมน้ำมันเบนซินพื้นฐานกับเอทานอล ในสัดส่วน 80 ต่อ 20 โดยปริมาตร
 • Gasohol E85 คือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ได้จากการผสมน้ำมันเบนซินพื้นฐานกับเอทานอล ในสัดส่วน 15 ต่อ 85 โดยปริมาตร
... ขอจบแค่นี้นะครับ กลัวจะยาวเกินไป และยังมีประเด็นปลีกย่อยที่จะต้องคำนึงถึง เช่น ใช้กับรถอะไรได้บ้าง, อัตราสิ้นเปลืองต่างกันไหม, มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์อย่างไร ... อันนี้ฝากเป็นการบ้านกันนะครับ แต่ก็เชื่อว่าเจ้าของรถทุกท่านทราบดีกันอยู่แล้วว่ารถของแต่ละท่านใช้น้ำมันประเภทไหนได้บ้าง ใช้แล้วต่างกันอย่างไร ?

 สรุปง่ายๆ อีกที รถที่เติมน้ำมันที่ค่าตัวเลขสูงๆ ได้ เช่น E85 สามารถเติมน้ำมันที่ค่าตัวเลขต่ำกว่าได้ และในทำนองกลับกันจะเติมน้ำมันที่มีคาตัวเลขสูงกว่าไม่ได้ เช่น รถใช้ E20 จะเติม E85 ไม่ได้ (ไม่มีผลทันที แต่จะมีผลสะสมระยะยาว)

 อ้างอิง
- 10 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ E85 ... www.ubonbioethanol.com/tutorials-mainmenu-48/knowledge-on-energy/10-e85
- พลังงานทางเลือก ตอน "แก๊สโซฮอล E10,E20,E85 & E100" ... www.oknation.net/blog/print.php?id=284628

1 ความคิดเห็น :