คนปั่น - ลั่นกล้อง

ฝันเล็กๆ ในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

การสร้าง Custom Poi สำหรับ GPS Garmin     สวัสดีครับ วันนี้มาบันทึกความจำในการสร้าง Poi (Point Of Interest) ไว้ใช้เองสำหรับ GPS ของ Garmin ซึ่ง Poi ปกติจะติดมากับแผนที่แล้ว เราไม่สามารถแก้ไขได้ แต่เราสร้างเพิ่มต่างหาก โดยที่ไม่เกี่ยวกับแผนที่เดิมได้ ที่เขาเรียกกันว่า "Custom Poi"

เกล็ดเล็ก เกล็ดน้อย เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง


    ไม่เคยมีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทแกสโซลีน(Gesoline) หรือภาษาคุ้นเคยเขาเรียก"เบนซิน" ... อีกไม่กีวันนี้จะออกรถใหม่ ที่สามารถเติมน้ำมันชนิด"E85" ได้ จึงมาหาข้อมูลและทำความเข้าใจกันหน่อยหนึ่ง

1 ความคิดเห็น :