คนปั่น - ลั่นกล้อง

ฝันเล็กๆ ในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

หูฟังบลูทูธสเตริโอสำหรับออกกำลังกาย Avantalk Jogger

     เป็นการสั่งซื้อโดยแลกคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต ktc เมือได้ของมาแล้วก็ลองเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมใน internet ดูก็พบที่ http://www.hiphonecarkit.com/Jogger.php หรืออ่านรีวิวจาก siamphone.com แถมคู่มือภาษาไทยเป็นไฟล์ PDF ที่อ่านง่ายกว่าที่แถม Download คู่มือการใช้งาน
1. หูฟังฝั่งซ้าย มีปุ่มสำหรับปรับระดับเสียง

2. หูฟังฝั่งขวา มีปุ่มสำหรับควบคุมเสียงเพลง, การโทร และการเชื่อมต่อเครื่องแบ่งออกเป็น
    - การควบคุมเพลงปุ่มซ้ายเล่นเพลงก่อนหน้า, ปุ่มกึ่งกลางเล่น/พักเพลง, ปุ่มขวาเล่นเพลงถัดไป
    - การควบคุมการโทร เมื่อมีสายเข้าปุ่มกึ่งกลางครั้งเดียวจะเป็นการรับสาย
    - ถ้ากดปุ่มกึ่งกลางค้างไว้จะเป็นการปฎิเสธสาย เมื่อสนทน
    - เสร็จแล้วกดปุ่มกึ่งกลาง 1 ครั้งจะเป็นการวางสาย
  นอกจากนั้นหูฟังด้านซ้ายยังมีไฟแสดงสถานะการทำงานรูปแบบต่างๆ ดังนี้
    - เปิดเครื่อง : ไฟจะติดเป็น สีน้ำเงินค้างไว้จากนั้นกระพริบอีก 2 ครั้งแล้วดับไป
    - ปิดเครื่อง : ไฟจะติดเป็นสีแดงค้างไว้แล้วดับไป
    - เริ่มการเชื่อมต่อ : ไฟจะกระพริบเป็นสีน้ำเงินสลับกับสีแดงไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
    - ชาร์จแบตเตอรี่ : ไฟติดเป็นสีแดงค้างไว้
    - รับหูหรือวางสาย : ไฟจะกระพริบเป็นสีน้ำเงิน 3 ครั้ง
    - กำลังสนทนา : ไฟกระพริบทุกๆ 2 วินาที
    - ด้านล่างของหูฟังฝั่งซ้ายมีช่องสำหรับต่อที่ชาร์จแบตเตอรี่

การเริ่มต้นใช้งาน

... ขั้นแรกต้องจับคู่กับอุปกรณ์ที่ต้องใช้คู่กัน
    - เปิดเครื่อง(หูฟัง) กดค้างไว้ 7-10 วิ. ไฟกระพริบ น้ำเงิน-แดง
    - ไปที่ครื่องมือถือ เปิด bluetooth ค้นหาจะพบชื่อ "Avantalk Jogger"
    - เลือกรายการ ถ้าถามรหัสใส่ 0000 (เลขศูนย์ 4 ตัว)
    - เมื่ออุปกรณ์จับคู่กันแล้ว ไฟที่ Bluetooth จะเป็นไฟสีน้ำเงิน กระพริบ และที่หน้าจอหลักมือถือ จะมีไอคอนรูปหูฟัง
    - เมื่ออุปกรณ์จับคู่กันแล้ว ไฟที่ Bluetooth จะเป็นไฟสีน้ำเงิน กระพริบ อุปกรณ์หูฟังก็พร้อมใช้งาน