คนปั่น - ลั่นกล้อง

ฝันเล็กๆ ในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

การตัดภาพบุคคลด้วยวิธี Selection with Refine edge ใน Photoshop CS6

   

     Die-Cut หรือ การตัดภาพ น่าจะเป็นขั้นตอนแรกๆ ของการที่จะตกแต่งภาพเพิ่อนำไปประกอบงานพิมพ์เอกสาร การตัดภาพฯ มีหลายวิธี แล้วแต่ว่าใครจะถนัดวิธีไหน? ภาพต้นฉบับเป็นอย่างไร?
 • วิธี  Selection with Refine Edge  ก็เป็นอีกแนวทางที่น่าสนใจ
วิธี  Selection with Refine edge นี้เหมาะกับการตัดภาพที่มีเส้นสาย พุ้งกระจาย      ตัวอย่าง เช่น เส้นผม 


หลักการ

      สร้าง selection ด้วย  Quick Selecetion Tools ปกติ โดยสร้างให้ครอบคลุม object ที่ต้องการ 


วิธีการ
 1. Copy layer ภาพที่ต้องการตัดด้วยคำสั่ง Ctrl+J
 2. เลือก Quick Selecetion Tools (w) แล้วนำไปสร้าง selection บนพื้นที่ต้องการ (คร่าวๆ ไม่ต้องละเอียดมาก)
  ... ในส่วนผม ไม่ต้อง select ให้เกินออกไป ให้ขาดๆ ไว้ (ค่อยเอาคืน)
  ... ในส่วนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผม แนะนำให้ใช้ Pen Tools ร่วมก่อน
 3. เลือกเมนู Select > Define Edge ... (Alt+Ctrl+R) หรือจะเรียกใช้จากทูลบาร์ Refine Edge...
 4. ระบบจะเปิดหน้าต่าง Refine Edge ใหม่ขึ้นมา กำหนดค่าต่างๆ ประมาณนี้
  4.1 View Mode :
  ... On Black (หรืออื่นๆ ตามสะดวก)
  4.2  Edge Detection :
  ... checked  : Smart Radius
  ... Radius : 10-100 (แล้วแต่จะต้องการแค่ไหน)
       ปรับขนาดหัวแปลงให้เหมาะสม นำไประบายบริเวนขอบๆ ภาพที่ต้องการเก็บรายละเอียด (เอาคืน) จนครบส่วน(ผม) ที่ต้องการ
  4.3 Adjust Edge :
  ... Smooth : 8-15 (แนะนำค่าน้อยๆ)
  ...  Contrast : 10-25 (แนะนำค่าน้อยๆ) 
  4.4  Output :... checked : Decontaminate Color... Amout : 75% - 100%... Output to : New layer

      คำแนะนำ ... กรณีผมสีดำ ปรับข้อ 4.1 ให้เป็นสีดำ แล้วปรับ 4.3, 4.4 ซ้ำๆ จนกลมกลืนของ สีผม / แบคกราวน์
 5. Ok

ไม่มีความคิดเห็น :