คนปั่น - ลั่นกล้อง

ฝันเล็กๆ ในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

เคล็ดไม่ลับในการใช้ Lightroom : การจัดการระบบ Catalog


ใครเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างไหม?
 • เวียนหัวกับการจัดระบบ Catalog และ Library ของ Lightroom แรกๆ เหมือนจะพอเข้าใจ ทำไปๆ ไฟล์ยิ่งโต ผลที่ตามเลยช้าลงเรื่อยๆ
 • ปัญหาต่อมาคือเปลี่ยนเครื่อง/ลงวินโดว์ใหม่ ก็ต้องลง Lightroom ใหม่ ... setting ต่างๆ ก็ตองทำกันใหม่
 • นานวันเข้าชักลืม จึงขอบันทึกไว้อ่านเวลาลืมฯ
การจัดการระบบ Catalog ของ Lightroom
ที่มา : ทิปเล็กๆน้อยๆ..สำหรับคนใช้ Lightroom ... 
จากข้อมูลข้างต้น ทำให้เกิดความคิดที่จะจัดระบบ Catalog ใหม่ โดยมีหลักดังนี้
 1. ภาพใหม่ที่ต้องการใส่พิกัด GPS จะใช้ ViewNx จัดการให้เรียบร้อยก่อน (ค่าจะได้ฝังในไฟล์)
 2. ใช้ Catalog หลัก 1 ตัว  เก็บใน Harddisk บนเครื่อง PC เพื่อการ Import / Develope / ... ที่ D:\Adobe\LightRoom\_data\
  - เช่น D:\Adobe\LightRoom\_data\MyCat_All-Process ... สำหรับใช้เป็น Catalog หลักๆ เพื่อการแต่งรูปที่ถ่ายมาใหม่
 3. เสร็จแล้ว Export as Catalog ไปเก็บใน External Harddisk
  - :\Stock Photos LR-Cats\Folder YYMMDD-xxxxxxx โดยแยกตามเหตุการณ์ๆ ไป
 4. กรณีต้องการนำเข้า Catalog ก็สามารถทำได้ผ่านเมนู
  - File > Import from other Catalg...
 5. ในส่วนของไฟล์ก่อนปี 2556 สำรองไว้ที่
  - :\Stock Photos\Folder yymmdd-xxxxxxx ... ใน External Harddisk เช่นกัน
ต่อไปนี้ก็คงต้องเริ่มต้นใหม่หมด ...
----------------------------
การกำหนดค่า Preferances ที่เกี่ยวข้องกับ Catalog เพื่อให้เปิดมาใช้งานตอนเปิด Lightroom----------------------------
  เมื่อต้องการ Export ภาพเพียงภาพเดียวออกมาในรูปแบบ .dng เพื่อให้ค่าปรับแต่งต่างๆ ฝังไปด้วย ทำได้ดังนี้
  ... File > Export with Preset > Export to DNG ดังรูป
  ไม่มีความคิดเห็น :