คนปั่น - ลั่นกล้อง

ฝันเล็กๆ ในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

การจัดรูปแบบเว็บเพจด้วย Cascading style Sheet (CSS) : พื้นฐาน

CSS ย่อมาจาก Cascading style Sheet

... เป็นชุดคำสั่งสาหรับจัดรูปแบบการแสดงผลที่นิยมนามาใช้กับเว็บเพจ เพื่อเสริมคุณสมบัติของ HTMLซึ่งจะช่วยให้คุณจัดรูปแบบของเนื้อหาต่างๆบนเว็บเพจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเที่ยงตรงตามที่ได้ออกแบบไว้

ไม่มีความคิดเห็น :

เคล็ดไม่ลับในการใช้ Lightroom : การจัดการระบบ Catalog


ใครเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างไหม?
  • เวียนหัวกับการจัดระบบ Catalog และ Library ของ Lightroom แรกๆ เหมือนจะพอเข้าใจ ทำไปๆ ไฟล์ยิ่งโต ผลที่ตามเลยช้าลงเรื่อยๆ
  • ปัญหาต่อมาคือเปลี่ยนเครื่อง/ลงวินโดว์ใหม่ ก็ต้องลง Lightroom ใหม่ ... setting ต่างๆ ก็ตองทำกันใหม่
  • นานวันเข้าชักลืม จึงขอบันทึกไว้อ่านเวลาลืมฯ

ไม่มีความคิดเห็น :

การตัดภาพบุคคลด้วยวิธี Selection with Refine edge ใน Photoshop CS6

   

     Die-Cut หรือ การตัดภาพ น่าจะเป็นขั้นตอนแรกๆ ของการที่จะตกแต่งภาพเพิ่อนำไปประกอบงานพิมพ์เอกสาร การตัดภาพฯ มีหลายวิธี แล้วแต่ว่าใครจะถนัดวิธีไหน? ภาพต้นฉบับเป็นอย่างไร?
  • วิธี  Selection with Refine Edge  ก็เป็นอีกแนวทางที่น่าสนใจ
วิธี  Selection with Refine edge นี้เหมาะกับการตัดภาพที่มีเส้นสาย พุ้งกระจาย      ตัวอย่าง เช่น เส้นผม 

ไม่มีความคิดเห็น :