คนปั่น - ลั่นกล้อง

ฝันเล็กๆ ในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

โพสต์แรก สำหรับการเริ่มกลับมาใหม่อีกครั้งกับ Blogger

นี่เป็นข้อความจากโพสต์แรก ของ SmileCycling.blogspot.com หรือ www.tigersmile.net
ครั้งแรกที่ได้มาเยือน "ภูทับเบิก"